ארקיע קמפיין השקה

בהמשך לבניית האסטרטגיה וליווי אסטרטגי לגיבוש השפה הגרפית…
פנינו לפיתוח קמפיין ההשקה.

קמפיין טלוויזיה, שילוט חוצות, קמפיין דיגטל ועוד.