LR GROUP

חברת LR GROUP הוקמה בשנת 1985. החברה מתמחה בייזום וניהול פרוייקטים גדולים, בעיקר במדינות מתפתחות. ניהול הפרוייקטים הוא במגוון מאוד רחב של תחומים, ביניהם: חקלאות, נדל"ן, תשתיות, תקשורת,החינוך, IT, רפואה ועוד.  אחד מפרוייקטי הדגל של החברה נקרא: Aldeia Nova – הכפר החדש (בפורטוגזית). זהו פרוייקט ענק שנעשה בשיתוף עם ממשלת אנגולה – באיזור שננטש מאז המלחמה. LR GROUP הקימה תשתית חיים שלמה –  בתי מגורים, בתי ספר, מרפאה, פיתוח חקלאות מודרנית ואמצעי ייצור נוספים, תוך הכשרה צמודה של צוות מומחים מישראל.

המטרה: רענון וחיזוק המותג במטרה להציג את העוצמה האמיתית של הקבוצה. שלב ראשון פיתחנו לחברה מיצוב וסיפור מעודכן הנשען על ה- DNA של החברה. שלב שני פיתוח נראות שפת מותג עדכנית. שלב שלישי פיתוח כלים שיווקים להפצת סיפור החברה בעולם.