VIBE ISRAEL

איך הופכים את VIBE ISREAL למותג משפיע בישראל ובעולם.

VIBE ISREAL, יוזמה פילנתרופית-עסקית לשיפור תדמיתה של ישראל בעולם. המטרה שחרט הארגון על דגלו: חיזוק חוסנה של ישראל באמצעות מיתוגה כמעוז תוסס ויוצא דופן של חדשנות, יזמות ויצירתיות.
כי ישראל היא מדינה, לא סכסוך. וכמו כל מדינה, עליה להשקיע בשיווק יתרונותיה היחסיים ולבנות מערכות יחסים מבוססות-ערך עם העולם. דרך הפעולה: באמצעות רשת של חברות וארגונים ישראליים מובילים ופילנתרופים בארץ ובעולם, הארגון יוזם ומוציא לפעול פרויקטים לשיווק יתרונותיה היחסיים של ישראל לעולם תוך מענה על האינטרס הפילנתרופי של התורמים שלנו, והאינטרס העסקי של החברות השותפות. Better for You. Better for Israel.
בואו נסתכל על העובדות:

עובדה מס׳ 1: קיים פער עצום בין מה שיש לישראל להציע לעולם לבין מה שהעולם רואה.

עובדה מס׳2: מאז מלחמת ששת הימים, ממשלות ישראל וארגונים פרו-ישראלים ״מסבירים״ את מדיניותה של ישראל במטרה לשכנע את העולם שאנחנו ״הטובים״ ולא ״הרעים״ בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

עובדה מס׳3: שינוי לטובה בתפיסת המותג "ישראל" בעולם לא רק יאפשר מרחב תמרון מדיני, אלא ישפיע על כל אחד ואחת מאתנו באופן אישי, ובעקיפין גם על הקהילות היהודיות בחו״ל ועל הצלחת העסקים והמותגים הישראליים.

ולמרות זאת: בעשור השני של המאה ה-21, ה״הסברה״ הפכה לשם קוד לניהול התדמית של ישראל, בעוד שאין אף מדינה בעולם שמנהלת את המוניטין שלה באמצעות הסברת עמדותיה הפוליטיות בלבד.
אנחנו מאמינים שאפשר וצריך לאתגר את החשיבה הרווחת שרק כך ניתן לשפר את התדמית של ישראל.