2040

"אנחנו המנהלים שעושים את העבודה.
המנהלים הצעירים שלוקחים את החברה קדימה.
המנהלים עם מוטיבציה בשמים.
אנחנו אלה שרוצים וצריכים לדעת יותר.
צריכים להבין אילו מנהלים אנחנו יכולים להיות.
החברה בונה עלינו,
עכשיו רק נשאר לתת לנו את הכלים, לבנות את החברה."

 

שדרה ניהולית חזקה בארגון נשענת ברובה על שכבת מנהלי הבניים. לשכבת מנהלי הביניים יש חשיבות והשפעה עצומה על הארגון ועל ביצועיו העסקיים,
ושכבה זו אינה מממשת את הפוטנציאל הגלום בה…
תכירו את 2040.
תכנית פורצת דרך המיועדת למנהלים המבטיחים של הארגון בקרב שכבת מנהלי הביניים, אשר מביאה לקפיצת יכולות מהותית, סיפוק משמעותי ותחושת מחוברות לארגון,
כל אלו מזניקות את הארגון קדימה.

תוכנית שמעניקה עוצמה לשכבת מנהלי הבניים שתאפשר להזניק את הארגון קדימה.

 

בניית מותג חדש לתוכנית פורצת דרך.

אסטרטגיה, סיפור מותג, שם, זהות עיצובית ומילולית הבאת המותג לחיים בנקודות המגע השונות. אתר.