FRONTLINE

 

מיתוג מחדש לתוכנה המובילה בשוק העולמי בתחום ניהול תהליכי ייצור של מעגלים מודפסים חכמים. .Printed Circulated Board
בעולם דינמי ומורכב בו לקוחות רוצים מכשירים יותר חכמים, יותר קטנים, יותר דקים,
יותר קלים ועם יותר מורכבות פונקציונאלית…
חברות האלקטרוניקה מאותגרות ונדרשות לעמוד בשינויים דחופים ובלוחות זמנים
מתקצרים כל הזמן. כמעט בלתי אפשרי!
התפקיד של המותג בחיי היצרנים:

HELPS YOU MAKE THE MOST OF YOUR PROCESS

כחברת בת של שתי ענקיות מהתחום: אורבוטק ומנטור-גרפיקס ועם למעלה מ 20 שנות ניסיון עם אלפי פרויקטים ברחבי העולםהמותג חרט על דגלו תמיד להביא את הדבר הבא לשוק.
תמיד לפני כולם. מתקדם יותר, חכם יותר, יעיל יותר.
העבודה כללה חידוד אסטרטגיית המותג, בניית סיפור המותג לשנים הבאות, יצירת שפה גרפית שתומכת במיצוב החדש, הבאת המותג לחיים בנקודות המגע השונות: סרט, אתר, חומרי שיווק.